تحصیلات تکمیلی

عنواندستهدانلود فایل
مراحل انجام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم نحوه نگارش پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تحویل ابلاغیه به اساتیدتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم گزارش پیشرفت کارتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تایید اتمام پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمرهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تایید تاریخ برگزاری دفاعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتتحصیلات تکمیلیدانلود
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دوروتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
بخشنامه نحوه نوشتن اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
بخشنامه مشاور و داور ممتحن(خارجی)در پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتریتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم درخواست مهلت مقالهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تاییدیه هیات داورانتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم تحویل نسخه های پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم استعلامتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم انصرافتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود
فرم پیشنهاد موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)دانلود

بهینه سازی توسط iaubl.ac.ir                                                              © کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه می‌باشد.